#nëTerapi diskutim – Episodi 2

Dje jeni njoftuar me Vlladon, ushtar profesional me perceptime tradicionale. Në bisedën me Dr. Terziev, Vllado ka diskutuar edhe për mikun e tij, Dr. Zdravko Andonov.

“Për atë është sekret publik që e interesojnë burra, andaj mos të mendosh diçka gabim”, tha ai.

Stigmat dhe paragjykimet e lidhura me përcaktimin seksual janë tema të diskutimit të dytë #nëTerapi.

Çfarë ka mundur të mendojë Dr. Terziev për Vlladon dhe shoqërimin e tij me person me përcaktim të ndryshëm seksual? Si ndjeheni ju për qëndrimin e Vllados? Me çfarë stigma dhe paragjykime më shpesh përballohen pjesëtarët e popullatës LGBTI?

Merrni pjesë në diskutimit në:
Facebook, këtu
Twitter, këtu