#nëTerapi Diskutimi 07 me Nade Moleroviq dhe Tatjana Aleksiq

Gjatë #nëTerapi Diskutimin e shtatë të kësaj jave, Igor Murgovski bisedoi me Nade Moleroviq, drejtore e SHFK “Goce Dellçev” Shkup dhe Tatjana Aleksiq, profesoreshë e gjuhës maqedonase dhe letërsisë në SHMQSH “Rade Jovçevski Korçagin”. Tema e bisedës ishte, sa ndikojnë të moshuarit dhe raport i tyre mbi fëmijët dhe edukimin dhe zhvillimin e tyre.

Emisionin mund ta ndiqni këtu: