Është koha për TV terapi kolektive, koha për “Në terapi”

Në produksion të KINO OKO duke nisur nga  shtator të këtij viti, publiku maqedonas do të ketë mundësi të sheh emetimet e TV serialit “Në terapi”, TV produksioni i parë maqedonas i incizuar sipas licencës së huaj. “Për herë të parë në Maqedoni prodhohet TV serial sipas licencës së huaj ku luajnë aktorë të vendit. […]