Awwwards
Сакаш да зборуваме за тоа?

#
Милена
Анестезиолог
Ивана
Пливачка
Зана
Проект менаџер
Гент
Бизнисмен
Владо
Професионален војник
Вера
Психотерапевт, ментор
ОД 18/09/2017 ДО 17/11/2017 • ТВ СИТЕЛ

Комерцијална објава – споменатата содржина не отсликува вистински лица и настани, и секое совпаѓање е случајно